left shadowright shadowtopShadow
soup logomain image
     
 
month back

JUNIJ 07

month forth
N P T S Č P S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
/ / / / / / /

ŠOUP
Pristaniška ulica 3
6000 Koper

T: +386 5 662 62 20
F: +386 5 662 62 36
M: +386 31 452 000

E: info@soup.si

bottom

AKTUALNO:

Nagradni natečaj

19.06.2008

POVABILO K NAGRADNEMU NATEČAJU:
»ZA STRPNO IN SOCIALNO SOŽITJE VSEH GENERACIJ«

Inštitut Hevreka in Zveza društev upokojencev Slovenije v okviru Festivala za tretje življenjsko obdobje razpisujeta nagradni natečaj za najboljše prispevke študentov in študentk na temo »Za strpno in socialno sožitje vseh generacij«. Namen natečaja je spodbujanje razmišljanja mladih o problematikah in rešitvah, ki zadevajo kakovostno življenje starejše populacije v sodobni družbi in premagovanje medgeneracijske vrzeli.

Kdo se lahko prijavi?
Na natečaj se lahko prijavite vsi dodiplomski in podiplomski, redni in izredni študentje in študentke. Starost ni pomembna. Prijavi se lahko tudi skupina študentov. Kandidati za nagrade boste morali predložiti dokazilo o študentskem statusu.

Kaj prijaviti?
Na natečaj lahko prijaviš delo, ki je povezano s tematikami, ki spadajo pod okrilje Festivala za tretje življenjsko obdobje. Informacije o letošnjem 8. Festivalu in o dogajanju v preteklih letih so ti na voljo na spletni strani Festivala (http://www.f3zo.si/).

Za lažjo odločitev ti namignemo nekaj možnih smernic:

  • medgeneracijsko sodelovanje,
  • krajevna in regionalna medgeneracijska središča,
  • izzivi sodobne dolgožive družbe,
  • kakovost življenja v tretjem življenjskem obdobju,
  • ekonomska, socialna in politična vključenost / izključenost starejših,
  • aktivno staranje,
  • mreža mentorstva za aktivno starost in priprava na upokojitev,
  • medgeneracijski management.

Prijavljena dela naj obsegajo 10-15 strani (format A4, pisava 12, razmik vrstic 1,5, Word (*.doc) ali Acrobat Reader (*.pdf) format. V predpisani dolžini in obliki lahko prijaviš tudi dela, ki so bila ustvarjena med študijskim procesom (seminarske in izpitne naloge, raziskovalna poročila itd.). V predpisani dolžini in obliki lahko prijaviš tudi svoje diplomsko, magistrsko ali doktorsko delo, če od njegovega uspešnega zagovora ni preteklo več kot eno leto. Prijavljena dela morajo vsebovati kratek povzetek (5-10 vrstic).

Kako se prijaviti?
Prijave sprejemamo preko spletne prijavnice, ki jo najdeš na spletni strani Festivala za tretje življenjsko obdobje (http://www.f3zo.si/) pod rubriko Medgeneracijsko sodelovanje (Nagradni natečaji - študenti - predloži svoje delo).

Vsak lahko predloži več del, vendar je treba za vsako prijavljeno delo posebej izpolniti spletno prijavnico.ž

Pogoji sodelovanja in kriteriji ocenjevanja
Prispela dela bo ocenjevala medgeneracijsko sestavljena natečajna komisija z različnih področij. Temeljni kriterij ocenjevanja bo inovativnost, domiselnost in kakovost prispelih del.

Organizatorji natečaja in natečajna komisija si pridržujemo pravico do izločitve vseh prijavljenih del, ki bi na kakršen koli način izražala nestrpnost, diskriminacijo ali sovražni govor. Nepodpisana dela in dela, ki ne bodo ustrezala napotkom za izvedbo (dolžina, oblika, vsebinske smernice itd.), ne bodo upoštevana. Poslana dela se lahko uporabijo samo za promocijske namene Inštituta Hevreka in Festivala za tretje življenjsko obdobje, ne pa v komercialne namene. Poslanih del ne vračamo.

Rok prijave
Rok za oddajo del (spletna prijavnica) je 31. avgust 2008.

In nagrade?
Natečajna komisija bo izbrala tri najboljša dela, za katera so predvidene finančne nagrade v vrednosti 300, 200 in 100 evrov. Nabor najboljših del po izboru natečajne komisije, bo objavljen na spletni strani Festivala. Njihovi povzetki pa bodo objavljeni tudi v tiskani obliki v zborniku Festivala. Avtorjem najboljših del bodo omogočene tudi različne oblike aktivnega sodelovanja na Festivalu.

Nagrade bodo podeljene na 8. Festivalu za tretje življenjsko obdobje v Cankarjevem domu v Ljubljani. Nagrajence bomo o točnem datumu in uri slavnostne podelitve obvestili naknadno.

Več informacij o nagradnem natečaju je na voljo na spletni strani Festivala za tretje življenjsko obdobje (http://www.f3zo.si/) pod rubriko Medgeneracijsko sodelovanje, kjer se nahaja tudi spletna prijavnica.

Več informacij: Simona Bezjak, simona.bezjak@f3zo.si; tel.: 01 251 37 27.

top
bottom
 
apz unic kazin primss uszp kcup ppcenter

ŠOUP, Pristaniška ulica 3, 6000 Koper | T: +386 5 662 62 20, F: +386 5 662 62 36, M: +386 31 452 000 | E: info@soup.si, W: www.soup.si

 
bottom