left shadowright shadowtopShadow
soup logomain image
     
 
month back

MAJ 07

month forth
N P T S Č P S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
/ / / / / / /

ŠOUP
Pristaniška ulica 3
6000 Koper

T: +386 5 662 62 20
F: +386 5 662 62 36
M: +386 31 452 000

E: info@soup.si

bottom

AKTUALNO:

Dogodki v okviru Tedna Univerze na Primorskem

13.03.2009

PONEDELJEK, 16. 3. ob 10. uri (sejna soba Senata UP v palači Armerija, Titov trg 4, Koper): Slavnostni podpis pogodb s prejemniki štipendij Štipendijskega sklada Univerze na Primorskem.

PONEDELJEK, 16. 3.  ob 13. uri (predavalnici Morska biološka postaji NIB, Fornače 42,  Piran ): novinarska konferenca in predstavitev znanstvene revije Annales - Series historia naturalis, letnik 2008. Revijo bodo po uvodnih nagovorih rektorja UP dr. Rada Bohinca in direktorice Nacionalnega inštituta za biologijo dr. Tamare Lah Turnšek predstavili dr. Darko Darovec, dr. Lovrenc Lipej, dr. Patricija Mozetič in mag. Robert Turk.

TOREK, 17. 3. ob 10. uri (sejna soba Senata UP, Titov trg 4, Koper): Konferenca o sodelovanju Univerze na Primorskem z gospodarstvom na področju raziskovalno - razvojnih aktivnosti; vodi prorektor dr. Rado Pišot.

TOREK, 17. 3. ob 18. uri: Okrogla miza o pomanjkanju prostorov za izvajanje športne dejavnosti študentov Univerze na Primorskem, sodelujejo minister za šolstvo in šport dr. Igor Lukšič, državni sekretar na MVZT dr. József Györkös, razpravo bo vodil prorektor UP dr. Rado Pišot.

SREDA, 18. 3. ob 12. uri (sejna soba Senata UP, Titov trg 4, Koper): predstavitev prenovljenega študijskega programa Zgodovina - dvopredmetni pedagoški študij 2. stopnje Fakultete za humanistične študije in Pedagoške fakultete. Predstavitev bosta vodili dr. Mara Cotič, dekanja Pedagoške fakultete, dr. Vesna Mikolič, dekanja Fakultete za humanistične študije, dr. Darko Darovec, direktor Znanstveno raziskovalnega središča in dr. Jože Pirjevec.

SREDA, 18. 3. ob 17. uri (velika predavalnica Fakultete za management Univerze na Primorskem, Cankarjeva 5, Koper) okrogla miza: »Logistika kot razvojna priložnost Slovenije«. Na okrogli mizi bo minister dr. Patrick Vlačič predstavil programske usmeritve ministrstva in vlade k razvoju Slovenije kot »logistične platforme«. Razpravo, ki se je bodo udeležili tudi vodilni managerji s tega področja, bo vodil  dr. Janez Šušteršič, prodekan UP FM.

SREDA, 18. 3. ob 19. uri (knjižnica UP ZRS, Garibaldijeva 1, Koper): predstavitev knjige Kriza (Svet in Slovenci od prve svetovne vojne do sredine tridesetih let), avtorjev dr. Dušana Nećaka in dr. Boža Repeta, v organizaciji Inštituta za zgodovinske študije Znanstveno raziskovalnega središča UP in Zgodovinskega društva za južno Primorsko, predstavitev bosta vodila dr. Jože Pirjevec in dr. Egon Pelikan.

ČETRTEK, 19. 3. ob 12. uri (sejna soba Senata UP, Titov trg 4, Koper): konferenca »Bolonjski proces med univerzo in Evropo« v organizaciji rektorata in Študentskega sveta UP, uvodničarji dr. Rado Bohinc, dr. Roberto Biloslavo, dr. Ernest Ženko, Dorijan Markežič, Rok Parovel in Željko Urumovič.

ČETRTEK, 19. 3. ob 15. uri (avla palače Armerija, Titov trg 4, Koper): promocija doktorandov UP.

ČETRTEK, 19. 3. ob 17. uri (sejna soba Senata UP, Titov trg 4, Koper): prvi dogodek v okviru novoustanovljenega Kolokvija Univerze na Primorskem: okrogla miza z naslovom »Pol stoletja strasbourškega in nacionalnega varstva človekovih pravic: ciklični vzpon ali obrisi nazadovanja?«: dr. Rado Bohinc, rektor UP, dr. Boštjan M. Zupančič, sodnik Evropskega sodišča za človekove pravice, dr. Ciril Ribičič, sodnik in podpredsednik Ustavnega sodišča Republike Slovenije in dr. Andraž Teršek.

ČETRTEK, 19.3. ob 20.30 (dvorana Glasbene šole Koper, Gallusova 2, Koper): koncert Akademskega pevskega zbora UP, dirigent Ambrož Čopi.

top
bottom
 
apz unic kazin primss uszp kcup ppcenter

ŠOUP, Pristaniška ulica 3, 6000 Koper | T: +386 5 662 62 20, F: +386 5 662 62 36, M: +386 31 452 000 | E: info@soup.si, W: www.soup.si

 
bottom