left shadowright shadowtopShadow
soup logomain image
     
 
month back

MAJ 07

month forth
N P T S Č P S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
/ / / / / / /

ŠOUP
Pristaniška ulica 3
6000 Koper

T: +386 5 662 62 20
F: +386 5 662 62 36
M: +386 31 452 000

E: info@soup.si

bottom

AKTUALNO:

Novi pogledi na bolonjski proces

11.05.2009

Po tem, ko so ministri pristojni za visoko šolstvo iz 29 evropskih držav leta 1999 v Bologni podpisali Bolonjsko deklaracijo, se je začel t.i. bolonjski proces, razvoj enotnega visokošolskega prostora ob sprejetih smernicah, na podlagi katerih se je korenito poseglo v prenovo študija. Tako naj bi se »Bolonja« v državah podpisnicah in kasneje pridruženih državah implementirala do leta 2010.

Osrednje vprašanje, ki si ga danes postavljajo vsi deležniki v visokem šolstvu, v prvi vrsti študenti, je seveda ta, kakšna so bila pričakovanja in napovedi, ter kako je koncept bolonjske prenove danes dejansko realiziran. Tako kot številne univerze po Evropi, so tudi slovenske univerze morale prenoviti študij »po bolonjsko« v relativno kratkem prehodnem obdobju, pri tem pa so naletele tudi na številne ovire in pomanjkljivosti, prevsem iz naslova financiranja in zakonodaje.

Študentje smo upravičeno veliko pričakovali od bolonjske prenove, vendar se vsa pričakovanja niso izpolnila. Tako smo marsikje dobili »prepakirane«, neustrezno prenovljene študijske programe, kopičenje nepotrebnih obveznosti, neprimerljivost ravni izobrazbe in kompetenc, finančne ovire pri mobilnosti in tako naprej. Poleg tega, danes je bolj kot nikoli doslej potrebno več povezovanja z delodajalci, ki bi lahko pomembno prispevali k preoblikovanju programov in povezovanju visokega šolstva z gospodarstvom, predvsem v luči zaposljivosti diplomantov.

Kako se razvija »Bolonja« pri nas in drugod po Evropi, kje prednjačimo in kje zaostajamo, je moč spremljati preko različnih poročil, analiz in študij, ki jih redno izdajajo številne institucije. V zadnjem času je bilo izdanih veliko poročil, ki analizirajo različna področja bolonjske prenove, od mobilnosti, preko socialne dimenzije, do vseživljenjskega učenja. Nekaj pomembnejših dokumentov navajamo v nadaljevanju.

  • Komunike konference evropskih ministrov, pristojnih za visoko šolstvo v Leuvnu/Louvain-la-Neuve

Komunike oziroma deklaracija po šesti »bolonjski« ministrski konferenci, ki je letos potekala v Belgiji v Leuvnu in Louvain-la-Neuve 28. in 29. aprila. V dokumentu so sprejete smernice oziroma zaveze za razvoj evropskega visokošolskega prostora v desetletju do leta 2020.

  • ESU: Bologna With Student Eyes 2009

»Bolonja« s študentskimi očmi. Poročilo letno izdajo pri Evropski študentski organizaciji (ESU - European Student Union).

  • Bologna Stocktaking Report 2009

Poročilo delovne skupine, imenovane s strani skupine za spremljanje Bolonjskega procesa (Bologna Follow-Up Group) o implementaciji »Bolonje« s temeljitimi analizami in primerjavami na podlagi nacionalnih poročil.

  • Eurydice: Higher Education in Europe 2009: Developments in the Bologna Process

Poročilo o razvoju bolonjskega procesa iz strani institucije Eurydice, s poudarkom na izbranih točkah: o razmerju prve in druge stopnje študija, ECTS, priloga k diplomi, nacionalno ogrodje kvalifikacij in mobilnost.

  • Eurostat, Eurostudent: The Bologna Process in Higher Education in Europe: Key indicators on the social dimension and mobility

Ključni kazalci na področju socialne dimenzije in mobilnosti: Kakšna je dostopnost do študija? Socialno ozadje študentov? Kakšne so finančne zmožnosti študentov in kolikšna je državna pomoč? Kakšne so ovire pri mobilnosti? Kako je z zaposlitvijo, kolikšen delež študentov zaključi študij v določenem času?

Vse študije, vključno s slovenskim prevodom zadnjega ministrskega komunikeja iz Leuvna/Louvain-la-Neuve so bile prenešene iz spletne strani Centra za študij edukacijskih politik, dostopne na naslednjem naslovu: http://ceps.pef.uni-lj.si/dejavnosti/sp.htm.


Več informacij:

Dorian Markežič,

sekretar za visoko šolstvo in študentsko svetovanje ŠOUP,

dorian.markezic@soup.si

icon Komunike Leuven Louvain la Neuve
icon Bologna With Student Eyes 2009
icon Bologna Process Stocktaking Report 2009
icon Eurydice report 2009
icon Eurostat Eurostudent social dimension and mobility indicators 2009
top
bottom
 
apz unic kazin primss uszp kcup ppcenter

ŠOUP, Pristaniška ulica 3, 6000 Koper | T: +386 5 662 62 20, F: +386 5 662 62 36, M: +386 31 452 000 | E: info@soup.si, W: www.soup.si

 
bottom