left shadowright shadowtopShadow
soup logomain image
     
 
month back

JUNIJ 07

month forth
N P T S Č P S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
/ / / / / / /

ŠOUP
Pristaniška ulica 3
6000 Koper

T: +386 5 662 62 20
F: +386 5 662 62 36
M: +386 31 452 000

E: info@soup.si

bottom

AKTUALNO:

ŠOUP poziva dekana UP FM k odstopu

01.06.2009

ŠTUDENTSKA ORGANIZACIJA UNIVERZE NA PRIMORSKEM NE PODPIRA ZAHTEVE ZA ODSTOP REKTORJA DR. RADA BOHINCA, POZIVA PA K ODSTOPU DEKANA  FAKULTETE ZA MANAGEMENT DR. ŽIŽMONDA

 

Študentska organizacija Univerze na Primorskem (ŠOUP) ugotavlja, da v tem trenutku ne najde takšnih razlogov, da bi lahko podprla zahtevo po odstopu Rektorja. Zato ŠOUP te zahteve v tem trenutku ne podpira in predlaga Študentskemu svetu UP (ŠS UP), da o tem razpravlja in sprejme sklep o umiku zahteve s konkretnimi predlogi za razrešitev situacije. Rektorja pa pozivamo, da o predlogih razmisli in s konkretnimi dejanji zaščiti interes Univerze na Primorskem.

Zaradi vseh do sedaj ugotovljenih nepravilnosti na Fakulteti za management Univerze na Primorskem (UP FM) in zaradi močno načetega ugleda te fakultete in zato posledično celotne Univerze na Primorskem (UP), ŠOUP poziva dekana UP FM, dr. Egona Žižmonda k takojšnjemu odstopu.

 

Na ŠOUP redno spremljamo dogajanje na UP, še posebno v zadnjem tednu in smo se odločili, da podamo svoje stališče v zvezi s predlaganim odstopom rektorja UP, dr. Rada Bohinca s strani Študentskega sveta Univerze na Primorskem. K temu nas je še dodatno spodbudil članek v Primorskih novicah, dne 29.5.2009, na str. 3, avtorice Alenke Penjak, z naslovom »Žižmond naj odstopi, predlaga Bohinc«, v katerem avtorica navaja, da se rektor ne bo oklepal rektorskega stolčka, če bodo tudi ostali študentje ter pristojni študentski organi univerze in njenih članic menili, da mora sam odstopiti.

 

Naj poudarimo, da ŠOUP podpira prizadevanja ŠS UP, da zaščiti zakonitost in ugled naše univerze. Menimo pa, da je za nastalo situacijo krivo predvsem vodstvo UP FM in ne rektor. Dr. Bohinc je nepravilnosti začel odkrivati takoj po svojem prihodu, res pa je, da nekateri postopki še vedno trajajo, zato je potrebno nemudoma prekiniti to agonijo in preprečiti škodo, ki se dela UP. Rektor ne more neposredno odgovarjati za stvari, ki so se dogajale pred njegovim prihodom, je pa storil veliko za to, da prepreči nadaljnje nepravilnosti in mora poskrbeti, da odgovorni prevzamejo svojo odgovornost.

 

ŠS UP zato predlagamo, da se še enkrat sestane z rektorjem in poskušajo najti najbolj ustrezne rešitve za nastalo situacijo. Ustvarjanje krize na celotni univerzi bi zagotovo negativno vplivalo še na ostale članice in še bolj okrnilo ugled univerze.

 

Vodstvo UP FM z dekanom dr. Egonom Žižmondom na čelu je odgovorno za vse nepravilnosti, vendar se trenutno skriva za poročilom Ministrstva za visoko šolstvo znanost in tehnologijo, ki pa je nastalo konec septembra 2008, ko je bila ministrica Mojca Kucler Dolinar, sekretar ministrstva pa Dušan Lesjak, ki je bil v času dogajanja največjih nepravilnosti tudi prodekan za študijske zadeve na UP FM. Dogajanje na UP FM je sramotno za celotno univerzo in nedopustno se nam zdi, da najmlajša slovenska javna univerza že v prvih letih delovanja izgublja na ugledu in s tem posledično na prepoznavnosti in uveljavljenosti, kar dolgoročno za univerzo lahko pomeni nepopravljivo škodo. 

 

Nesprejemljivo je namreč, da mora celotna Univerza na Primorskem trpeti na ugledu zaradi hudih nepravilnosti ene članice - UP FM, ker se njeno vodstvo že dalj časa »skriva« za nepravilnostmi in prenaša odgovornost. Na UP FM je prišlo do nespoštovanja visokošolske zakonodaje, kar prinaša slabo luč na študente, ki so korektno, s trudom in učenjem in po veljavni zakonodaji zaključili študij in na študente ostalih fakultet Univerze na Primorskem.

top
bottom
 
apz unic kazin primss uszp kcup ppcenter

ŠOUP, Pristaniška ulica 3, 6000 Koper | T: +386 5 662 62 20, F: +386 5 662 62 36, M: +386 31 452 000 | E: info@soup.si, W: www.soup.si

 
bottom