left shadowright shadowtopShadow
soup logomain image
     
 
month back

MAJ 07

month forth
N P T S Č P S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
/ / / / / / /

ŠOUP
Pristaniška ulica 3
6000 Koper

T: +386 5 662 62 20
F: +386 5 662 62 36
M: +386 31 452 000

E: info@soup.si

bottom

AKTUALNO:

MOJCIMER.SI - brezplačna spletna posredovalnica sob in informacije o razpisih

09.07.2009

WWW.MOJCIMER.SI 

 ŠOUPova BREZPLAČNA SPLETNA POSREDOVALNICA ŠTUDENTSKIH SOB IN STANOVANJ

 

Na spletni strani Študentske organizacije Univerze na Primorskem (resor za socialo in študentsko problematiko) od lanskega leta deluje brezplačna informativna posredovalnica študentskih sob in stanovanj pod spletnim naslovom www.mojcimer.si.

Problematika nastanitve študentov je v Sloveniji, še posebej na Primorskem, čedalje večja, saj še vedno ni zgrajenih ustreznih namestitvenih zmogljivosti. S pomočjo brezplačne spletne posredovalnice lahko študentje hitro poiščejo ustrezno sobo ali stanovanje, najemodajalci pa lahko oddajo oglase za proste kapacitete.

 V poletnem času bo spletna stran dobila nove razsežnosti in bo kmalu začela delovati s prenovljenimi in nadgrajenimi vsebinami, kar bo pripomoglo k lažji organiziranosti iskanja prostih sob, stanovanj in potencialnih sostanovalcev, poleg tega pa spletna stran nudi osnovne informacije o bivanju v študentskih domovih in pri zasebniku ter o pogojih subvencioniranja.

 

Javni razpis Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo za sprejem in podaljšanje bivanja študentov in študentk za študijsko leto 2009/10
Študentje in študentke, ki želijo v študijskem letu 2009/10 stanovati  v študentskem domu Portorož, dijaških domovih v Kopru, Izoli, Portorožu in Novi Gorici, pri zasebnikih v treh obalnih občinah, Sežani in Novi Gorici ali pri koncesionarjih v Kopru (Motel Port, Pristan, študentski dom Jadro in hostel Museum) in v Sežani (City residence) se morajo prijaviti na javni razpis Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo za sprejem in podaljšanje bivanja študentov in študentk za študijsko leto 2009/10. Novinci oziroma tisti, ki se bodo prvič potegovali za študentsko ležišče, izpolnijo Prošnjo za sprejem študentov in študentk za študijsko leto 2009/10 (Obrazec št. 1; DZS 1,70). Tisti, ki bodo želeli podaljšati bivanje v zmogljivostih, ki jih posredujejo Študentski domovi Univerze na Primorskem, bodo izpolnili Prošnjo za podaljšanje bivanja študentov in študentk za študijsko leto 2009/10 (Obrazec št. 2; DZS 1,70a). Rok za oddajo prošenj za sprejem novincev je 10. avgust 2009, rok za oddajo prošenj za podaljšanje bivanja je 20. avgust 2009.
Več informacij o razpisu je na povezavi: http://www.mvzt.gov.si/si/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=899

 

Subvencije za bivanje v dijaških domovih, pri zasebnikih in koncesionarjih
S prijavo na razpis za sprejem ali podaljšanje bivanja študentov ali študentk se kandidati hkrati potegujejo tudi za subvencijo za bivanje v javnih (študentskem in dijaških)  domovih, pri zasebnikih in koncesionarjih. Subvencija v javnih domovih in pri koncesionarjih velja za celotno študijsko leto, pri zasebnikih pa največ za 10 mesecev, in sicer od 1. oktobra do  30 junija in še za mesec september v študijskem letu 2009/10. Državne subvencije naj bi predvidoma znašale: za bivanje pri zasebnih sobodajalcih 40 evrov na mesec, za nastanitev pri koncesionarjih 32 in v javnih domovih 16,5 evrov na mesec.

 

Razpis za zasebnike, ki oddajajo sobe v najem študentom za študijsko leto 2009/10
Na spletni strani Študentskih domov Univerze na Primorskem (UP ŠD) je objavljen javni razpis za zasebnike, ki želijo oddati ležišča v študijskem letu 2009/10. Interesenti morajo vloge, ki so na voljo skupaj z razpisnimi pogoji na spletni strani Študentskih domov Univerze na Primorskem (http://www.sd.upr.si/html/index.html), z dokazili o izpolnjevanju pogojev poslati po pošti do 1. 9. 2009 na naslov Univerza na Primorskem Študentski domovi, Muzejski trg 2, 6000 Koper, z oznako »Ne odpiraj - javni razpis za oddajo sob v najem«. V kolikor bo v roku prispelo manj prošenj od razpisanega števila subvencij (na območju Slovenske Istre je na voljo 650 subvencij za prav  toliko ležišč, v Sežani in Novi Gorici pa še dodatnih 50) , bodo na UP ŠD upoštevali kot pravočasne tudi prošnje, ki jih bodo prejeli  po tem roku in sicer do zapolnitve razpisane kvote.

 Šoupova brezplačna posredovalnica poziva vse najemodajalce, ki nameravajo oddajati sobo ali stanovanje študentom in študentkam, in študente ter študentke, ki nameravajo bivati pri zasebnikih, da oddajo brezplačni oglas na spletno stran www.mojcimer.si in si s tem olajšajo ponujanje oziroma iskanje prostih namestitvenih kapacitet.

top
bottom
 
apz unic kazin primss uszp kcup ppcenter

ŠOUP, Pristaniška ulica 3, 6000 Koper | T: +386 5 662 62 20, F: +386 5 662 62 36, M: +386 31 452 000 | E: info@soup.si, W: www.soup.si

 
bottom