left shadowright shadowtopShadow
soup logomain image
     
 
month back

MAJ 07

month forth
N P T S Č P S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
/ / / / / / /

ŠOUP
Pristaniška ulica 3
6000 Koper

T: +386 5 662 62 20
F: +386 5 662 62 36
M: +386 31 452 000

E: info@soup.si

bottom

AKTUALNO:

Poziv k oddaji kandidatur za predsednika ŠOS

18.08.2010

Predsedstvo Študentske organizacije Slovenije na podlagi sklepa 5, sprejetega na  32. redni seji Predsedstva Študentske organizacije Slovenije objavlja naslednji

POZIV K ODDAJI KANDIDATUR ZA PREDSEDNICO oz. PREDSEDNIKA ŠTUDENTSKE ORGANIZACIJE SLOVENIJE

Pogoji za predsednico oziroma predsednika Študentske organizacije Slovenije so:
•    status študentke oziroma študenta;
•   pisna podpora vsaj ene organizacijske oblike Študentske organizacije Slovenije.

Popolna kandidatura mora vsebovati:
•    življenjepis kandidatke oziroma kandidata;
•    motivacijsko pismo;
•    originalno potrdilo o šolanju za študijsko leto 2009/10;
•    podporno pismo vsaj ene izmed organizacijskih oblik ŠOS;
•    program dela predsednice oziroma predsednika v mandatnem obdobju 2010/2011.

Funkcija predsednice oziroma predsednika ŠOS je nezdružljiva z vsemi drugimi funkcijami in delovnimi mesti v Študentski organizaciji Slovenije in njenih organizacijskih oblikah.

Popolne kandidature morajo biti poslane najkasneje do ponedeljka, 23.08.2010 po priporočeni pošti na naslov: Študentska organizacija Slovenije, Dunajska 51, 1000 Ljubljana s pripisom NE ODPIRAJ – KANDIDATURA in po elektronski pošti na naslov: info@studentska-org.si.

Nepopolne ali prepozno pripele kandidature bodo zavrnjene.

Predsedstvo ŠOU v Ljubljani, ŠOUM, ŠOUP in Glavni odbor Sveta ŠOLS izmed prijavljenih izberejo največ enega kandidata, ki ga v roku enega tedna po preteku roka za vložitev kandidatur predlagajo Predsedstvu ŠOS. Predsedstvo ŠOS bo na seji izbralo kandidata, ki ga bo predlagalo v imenovanje študentskim zborom študentskih organizacij univerz in Svetu ŠOLS.


Katja Šoba, l.r.
predsednica ŠOS

top
bottom
 
apz unic kazin primss uszp kcup ppcenter

ŠOUP, Pristaniška ulica 3, 6000 Koper | T: +386 5 662 62 20, F: +386 5 662 62 36, M: +386 31 452 000 | E: info@soup.si, W: www.soup.si

 
bottom