left shadowright shadowtopShadow
soup logomain image
     
 
month back

JUNIJ 07

month forth
N P T S Č P S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
/ / / / / / /

ŠOUP
Pristaniška ulica 3
6000 Koper

T: +386 5 662 62 20
F: +386 5 662 62 36
M: +386 31 452 000

E: info@soup.si

bottom

AKTUALNO:

Razpis h kandidaturi za predstavnika ŠOUP v ŠOS

24.11.2010

Volilna komisija ŠOUP na podlagi sklepa Predsedstva ŠOUP z dne 19.3.2010 v skladu z 31. členom Študentske ustave in 6. točko 43. člena Statuta ŠOUP objavlja razpis h kandidaturi za drugega predstavnika/-co ŠOUP v predsedstvu Študentske organizacije Slovenije (ŠOS).
 
Zainteresirani kandidati/-ke naj svoje pisne vloge pošljejo v zapečateni kuverti po priporočeni pošti na naslov Študentska organizacija Univerze na Primorskem, Pristaniška ulica 3, 6000 Koper, s pripisom "Ne odpiraj - vloga za predstavnika ŠOUP v predsedstvu ŠOS!", do vključno srede, 1. decembra 2010. Velja žig oddaje na pošti.
 
Kandidati/-ke morajo izpolnjevati naslednje pogoje: status študenta Univerze na Primorskem.
 
Prijava mora vsebovati naslednje obvezne elemente:  

  • življenjepis kandidata/-ke;
  • originalno potrdilo o šolanju;
  • motivacijsko pismo, iz katerega bo razvidno tudi poznavanje študentskega organiziranja v Republiki Sloveniji ter
  • podrobno razdelano vizijo delovanja v predsedstvu ŠOS  ter stališča do aktualnih vprašanj, ki zadevajo študentsko populacijo, kot na primer študentsko delo, študentsko organiziranje, visokošolski sistem - bolonjski sistem, subvencionirana študentska prehrana, socialni položaj študentov, itd.

Delo in pristojnosti drugega predstavnika/-ice ŠOUP v predsedstvu ŠOS bo opredeljen v skladu s Študentsko ustavo in Pravilnikom o predsedstvu ŠOS.

Vloge kandidatov/-k, ki svoje kandidature ne bodo oddali pravočasno ali jo bodo oddali brez zahtevanih prilog, ne bodo obravnavane.

Predsedstvo ŠOUP bo prejete vloge odpiralo na svoji redni seji, 2. decembra 2010. Na podlagi vlog bodo izbrani kandidati/-ke povabljeni na razgovor.
 

Rok Parovel, l.r.
predsednik Volilne komisije ŠOUP

 

top
bottom
 
apz unic kazin primss uszp kcup ppcenter

ŠOUP, Pristaniška ulica 3, 6000 Koper | T: +386 5 662 62 20, F: +386 5 662 62 36, M: +386 31 452 000 | E: info@soup.si, W: www.soup.si

 
bottom