left shadowright shadowtopShadow
soup logomain image
     
 
month back

JUNIJ 07

month forth
N P T S Č P S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
/ / / / / / /

ŠOUP
Pristaniška ulica 3
6000 Koper

T: +386 5 662 62 20
F: +386 5 662 62 36
M: +386 31 452 000

E: info@soup.si

bottom

AKTUALNO:

Zakon o štipendiranju še vedno ne zagotavlja dovolj štipendij

10.03.2011

Zakon o štipendiranju (Zštip) sicer prinaša višje vstopne cenzuse, sočasno prejemanje več različnih štipendij in povečanje osnove državne štipendije, vendar pa Študentska organizacija Slovenije (ŠOS) še vedno opozarja na neurejena področja v zakonu, ki so ključna za zagotavljanje zadostne in ustrezne štipendijske politike. ŠOS vztraja pri celostni ureditvi štipendiranja in tako tudi pri prenosu državnih štipendij iz Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev v Zštip.

ŠOS ugotavlja, da je Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve (MDDSZ) sicer upoštevalo pripombe ŠOS le pri »kozmetičnih popravkih« predloga zakona, ne pa pri bistvenih slabostih. ZŠtip še vedno odraža nadaljuje težnjo MDDSZ:

  • Močno zaostruje pogoje za Zoisovo štipendiranje, trenutni sistem predvideva sočasno izpolnjevanje treh kriterijev: nadarjenosti, povprečja in posebnega dosežka. ŠOS ocenjuje, da se bo vsako leto zaradi tega število novo podeljenih Zoisovih štipendij zmanjšalo vsaj za 1000.
  • Ukinja državne in Zoisove štipendije za 3. bolonjsko stopnjo.
  • Po ukinjanju državnih štipendij za mladoletne dijake, kar jim je odvzel že Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS), in jim obljublja le za tretjino višje otroške dodatke, ki ne bodo niti približno nadomestili celotne štipendije.
  • Ukinja državne štipendije vsem tistim dijakom, ki so jo do sedaj prejemali, kljub obljubi, da jo bodo ti dijaki do konca izobraževalnega programa.
  • Uvaja nove štipendije za deficitarne poklice, kar je pozitivna sprememba, ampak se hkrati ne zavezuje k vsakoletnemu podeljevanju teh štipendij.
  • Zakon prinaša zgolj več državnih štipendij za študente, sočasno jih ukinja dijakom, kar ŠOS odločno zavrača. Hkrati pa ŠOS spoznava da sočasno, ko se uvaja malo delo in ukinja študentsko delo, MDDSZ obljublja zgolj 10.000 državnih štipendij za študente več, medtem ko bi potrebovali 30.000 državnih štipendij več.
  • Glede na pretekle izkušnje iz leta 2007 pa ŠOS poudarja da lahko govorimo le o podeljenih ne pa o obljubljenih štipendijah, saj so le podeljene štipendije tiste, ki jih bodo študenti prejeli in septembra bo razvidno ali bo teh štipendij dejansko 10.000 kot jih obljublja država. V letu 2007 smo imeli prav tako obljubo po 10.000 novih štipendijah, potem pa jih je bilo celo 4.000 manj.

Rok Primožič, namestnik predsednice ŠOS: »Obljubljene štipendije še ne pomenijo podeljenih štipendij. To smo se naučili že leta 2007 in 2009. Zakon o štipendiranju na primer povečuje vstopni cenzus za državne štipendije, ni pa jasno, kaj vse se bo upoštevalo v cenzus (nepremičnine, malo delo...). Brez jasno določenih pravil o tem, kaj se kot premoženje šteje v cenzus, so kakšne koli ocene in obljube o številu novih podeljenih državnih štipendij nemogoče, jasno pa je že, da bo kar 16.000 dijakov izgubilo državno štipendijo.« 

top
bottom
 
apz unic kazin primss uszp kcup ppcenter

ŠOUP, Pristaniška ulica 3, 6000 Koper | T: +386 5 662 62 20, F: +386 5 662 62 36, M: +386 31 452 000 | E: info@soup.si, W: www.soup.si

 
bottom