left shadowright shadowtopShadow
soup logomain image
     
 
month back

JUNIJ 07

month forth
N P T S Č P S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
/ / / / / / /

ŠOUP
Pristaniška ulica 3
6000 Koper

T: +386 5 662 62 20
F: +386 5 662 62 36
M: +386 31 452 000

E: info@soup.si

bottom

AKTUALNO:

Povzetek okrogle mize »Malo delo. Prava rešitev?«

17.03.2011

Na včerajšnji okrogli mizi z naslovom »Malo delo. Prava rešitev?«, ki jo je organizirala Univerza na Primorskem v okviru projekta Karierno načrtovanje in svetovanje za učinkovit vstop na trg dela, v sodelovanju s Kariernim centrom Univerze na Primorskem, so predstavniki skupin, ki imajo različne poglede na tematiko novega Zakona o malem delu (ZMD), razpravljali o konkretnih učinkih ZMD na slovenski trg dela. Osrednja tema okrogle mize so bile možne težave in prednosti, ki bi jih zakon v predlagani obliki prinesel vsem, vključenim v proces malega dela.

Gostje so razpravljali o smiselnosti širjenja kroga upravičencev, ki smejo to delo opravljati, o sporni omejitvi svobode dela in kazenskih določbah, o problematiki nadzora ter nepredvidljivost učinkov ob morebitni uveljavitvi Zakona o malem delu.

okr.miza MALO

Zoran Kotolenko, namestnik generalnega direktorja Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve je povedal, da »pri sedanjem študentskem delu ni priznanih delovnih izkušenj, ki bi jih potem lahko uveljavljali, kar pomeni težave pri vstopu na trg dela. Študentsko delo sedaj ne daje nobenih socialnih pravic, malo delo po drugi strani prinaša socialno varnost, pokojninsko dobo in delovne izkušnje.« Izpostavil je, da vse skupine, ki jih zakon zadeva, imajo sedaj status že urejen - z malim delom jim bo omogočeno, da ga bodo le nekoliko izboljšali.

Marko Funkl, predsednik Gibanja za dostojno in socialno družbo: »Zakonu v veliki meri nasprotujemo zato, ker ne moremo enačiti različnih socialnih skupin - študentov, brezposelnih in upokojencev. Gre v bistvu za rušenje medgeneracijske solidarnosti. Upokojenci imajo status najbolje urejen (imajo pokojnino), po drugi strani pa le 34 % brezposelnih prejema denarno nadomestilo, le 1/5 študentov pa štipendijo.« Poudaril je tudi dejstvo, da se dijakom štipendije z Zakonom o štipendiranju jemljejo in ni možno pristati na to, da se na račun dijakov daje študentom.

Dr. Andraž Teršek, ustavni pravnik in predavatelj na UP FAMNIT je povedal, da je  »z vidika tega zakona gre za pretirano omejitev dela. Ekonomisti, tudi tuji, nasprotujejo zakonu. Ustavno je, po 14. in 49. členu Ustave, omejitev svobode dela sporna.« Pravni strokovnjak je izpostavil nevzdržnost zakona, saj predlagatelj ni pripravil nikakršnih analiz posledic ZMD-ja, čeprav je to tudi zakonsko potrebno, poleg tega se kršitelja ZMD kaznuje s prepovedjo opravljanja malega dela v trajanju enega leta. Zaključil je s pomislekom o socialni pravičnosti ZMD-ja.

Goran Lukič, predstavnik Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) je izpostavil problematiko ZMD-ja za brezposelne, » ki sicer imajo pravice - denarno nadomestilo za čas brezposelnosti - a ga prejema le 8 % brezposelnih mladih do 30. leta starosti. Tisti, ki ga ne dobijo, padejo v sistem denarne socialne pomoči. Problem pa tukaj nastane, ker morajo brezposelni po zakonu sprejeti vsako delo. Torej tudi malo delo.« Opozoril je na problematiko nadzora, saj meni, da se bodo delodajalci na vsak način prilagodili in našli načine, kako čim bolj uporabit ta zakon v svoj prid za dobiček.

Gostiteljica okrogle mize, ki je potekala v Študentski organizaciji Univerze na Primorskem (ŠOUP), predsednica ŠOUP Nika Štravs, je po zaključku dogodka poudarila: »Današnja okrogla miza je razkrila, da je pred nami zakon, ki mu ostro nasprotuje večina predstavnikov tistih, katerim je namenjen in strokovnjakov.«

top
bottom
 
apz unic kazin primss uszp kcup ppcenter

ŠOUP, Pristaniška ulica 3, 6000 Koper | T: +386 5 662 62 20, F: +386 5 662 62 36, M: +386 31 452 000 | E: info@soup.si, W: www.soup.si

 
bottom