left shadowright shadowtopShadow
soup logomain image
     
 
month back

MAJ 07

month forth
N P T S Č P S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
/ / / / / / /

ŠOUP
Pristaniška ulica 3
6000 Koper

T: +386 5 662 62 20
F: +386 5 662 62 36
M: +386 31 452 000

E: info@soup.si

bottom

AKTUALNO:

Razpis univerzitetnih ligaških tekmovanj

08.10.2013

Univerzitetna športna zveza Primorske objavlja javni razpis za prijavo v programe univerzitetnih ligaških tekmovanj v študijskem letu 2013/2014, kot sledi:

1. PROGRAM UNIVERZITETNIH LIGAŠKIH TEKMOVANJ

 

 

Naziv tekmovanja

trajanje

Kraj izvedbe

 

1.1.

Univerzitetna

futsal liga –

UFL

4.11.2013 –

maj 2014

Srednja tehniška šola Koper (STŠ), Šmarska cesta 4, 6000 Koper

Od prvega termina 4.11.2013 dalje vsake tri tedne ena tekma

1.2.

 

Univerzitetna košarkarska liga - UKL

4.11.2013 –

maj 2014

Srednja tehniška šola Koper (STŠ), Šmarska cesta 4, 6000 Koper

Od prvega termina 11.11.2013 dalje vsake tri tedne ena tekma

1.3.

 

Univerzitetna odbojkarska liga - UOL

4.11.2013 –

maj 2014

Srednja tehniška šola Koper (STŠ), Šmarska cesta 4, 6000 Koper

Od prvega termina 18.11.2013 dalje vsake tri tedne ena tekma

 

2. ROK ZA PRIJAVO

Rok za prijavo ekip v UFL, UKL in UOL je petek, 25.10.2013 do 24.00 ure.

 

3. PRIJAVNI POGOJI

3.1. Univerzitetna futsal liga - UFL

-          Tekmovanje bo potekalo le v eni kategoriji: moški.

-          Pravica do udeležbe: Pravico do udeležbe na tekmovanju imajo fakultetne in dijaške ekipe in sicer neomejeno število ekip v imenu posamezne članice Univerze na Primorskem (UP) oziroma srednje šole.

-          Sestava ekip: Najmanjše število članov ekipe je pet (5). Največje število članov ekipe je petnajst (15). Sestavo ekipe ni možno spreminjati med letom. Vodja ekipe mora registrirati najmanj pet (5) igralcev do dneva uradnega žreba. To je sreda, 30. oktober 2013.

-          Člani ekip: Člani ekipe so lahko študentje in zaposleni na članici UP, oziroma dijaki in zaposleni srednje šole, ki je ekipo prijavila. Izjemoma ima lahko ekipa prijavljenih pet (5) t.i. ˝tujcev˝ (to so zaposleni na UP ali srednješolci obalnih občin ali študenti druge članice UP pri čemer so lahko v študentski ekipi maksimalno dva študenta druge fakultete UP.

-          Omejitve števila prijav: Do osem (8) prijavljenih ekip ni omejitev. V primeru, da se v tekmovanje prijavi več kot osem (8) ekip, mora biti število prijavljenih ekip sodo in odobreno s strani organizatorja.

 

3.2. Univerzitetna košarkarska liga - UKL

-          Tekmovanje bo potekalo le v eni kategoriji: moški.

-          Pravica do udeležbe: Pravico do udeležbe na tekmovanju imajo fakultetne­ in dijaške ekipe in sicer neomejeno število ekip v imenu posamezne članice UP oziroma srednje šole.

-          Sestava ekip: Najmanjše število članov ekipe je pet (5). Največje število članov ekipe je petnajst (15). Sestavo ekipe ni možno spreminjati med letom. Vodja ekipe mora registrirati najmanj pet (5) igralcev do dneva uradnega žreba. To je sreda, 30. oktober 2013.

-          Člani ekip: Člani ekipe so lahko študentje in zaposleni na članici UP, oziroma dijaki in zaposleni srednje šole,  ki je ekipo prijavila. Izjemoma ima lahko ekipa prijavljenih pet (5) t.i. ˝tujcev˝ (to so zaposleni na UP ali srednješolci obalnih občin ali študenti druge članice UP pri čemer so lahko v študentski ekipi maksimalno dva študenta druge fakultete UP.

-          Omejitve števila prijav: Do osem (8) prijavljenih ekip ni omejitev. V primeru, da se v tekmovanje prijavi več kot osem (8) ekip, mora biti število prijavljenih ekip sodo in odobreno s strani organizatorja.

 

3.3. Univerzitetna odbojkarska liga - UOL

-          Tekmovanje bo potekalo le v eni mešani kategoriji za moške in ženske.

-          Pravica do udeležbe: Pravico do udeležbe v tekmovanju imajo fakultetne in dijaške ekipe in sicer neomejeno število ekip v imenu posamezne članice UP oziroma srednje šole.

-          Sestava ekip: Najmanjše število članov ekipe je šest (6). Največje število članov ekipe je petnajst (15). Sestavo ekipe ni možno spreminjati med letom. Vodja ekipe mora registrirati najmanj šest (6) igralcev do dneva uradnega žreba. To je sreda, 30. oktober 2013. Ekipo sestavljajo tako moški kot ženske vendar so lahko hkrati na igrišču maksimalno trije (3) moški. Število žensk na igrišču ni omejeno.

-          Člani ekip: Člani ekipe so lahko študentje in zaposleni na članici UP, ki je ekipo prijavila. Izjemoma ima lahko ekipa prijavljenih pet (5) t.i. ˝tujcev˝ (to so zaposleni na UP ali srednješolci obalnih občin ali študenti druge članice UP pri čemer so lahko v študentski ekipi maksimalno dva študenta druge fakultete UP.

-          Omejitve števila prijav: Do osem (8) prijavljenih ekip ni omejitev. V primeru, da se v tekmovanje prijavi več kot osem (8) ekip, mora biti število prijavljenih ekip sodo in odobreno s strani organizatorja.

 

4. NAČIN PRIJAVE

-          Način prijave ekipe: Prijave morajo biti oddane na predpisani prijavnici, ki je sestavni del tega razpisa (ekipna prijavnica). Prijavnica mora biti izpolnjena v sladu z navodili zveze. Prijava je popolna le, če je prijavnica izpolnjena v celoti.

-          Način prijave članov ekipe: Poleg oddaje ekipnih prijavnic, mora vodja ekipe predložiti seznam igralcev s pripadajočimi poimenskimi, pravilno izpolnjenimi prijavnicami vseh članov ekipe, najkasneje dan pred izvedbo žreba oziroma na dan registracije dodatnega igralca.


-          Plačilo kotizacije:

UFL – Univerzitetna futsal liga: 150 €/ekipo,

UKL – Univerzitetna košarkarska liga: 150 €/ekipo,

UOL – Univerzitetna odbojkarska liga: 150 €/ekipo,

-          Rok plačila kotizacije: Kotizacijo mora biti poravnana najkasneje do 30.11.2013. Študentski sveti na j v primeru plačila z njihove strani to upoštevajo tudi pri proračunu za naslednje študijsko leto.

 

5. PRAVILA TEKMOVANJA

Za vsako razpisano tekmovanje bodo objavljena pravila in tekmovalni sitem. Tekmovalni sistem bo odvisen od končnega števila prijavljenih ekip oziroma prijavljenih posameznikov v določeno tekmovanje. Prijavljene ekipe so dolžne spoštovati pravila tekmovanja. UŠZP si pridržuje pravico do sprememb pri izvedbi tekmovanj zaradi objektivnih okoliščin in/ali višje sile.

 

6. NAPREDOVANJE

-          Prijavljene ekipe v UFL, UKL in UOL se borijo za naslov prvaka Univerze na Primorskem v posamezni športni panogi za študijsko leto 2013/14.

-          Najboljši posamezniki po izboru strokovnega vodstva bodo lahko sodelovali v univerzitetnih športnih reprezentancah, ki bodo zastopale UP na državnih in evropskih univerzitetnih prvenstvih. O sami uvrstitvi v univerzitetno športno reprezentanco odloča tudi selektor izbrane reprezentance.

 

7. NAGRADE IN UGODNOSTI

-          Ekipe uvrščene od 1. do 3. mesta v vseh tekmovanjih prejmejo pokal.

-          Aktivni člani ekip uvrščenih od 1. do 3. mesta v vseh tekmovanjih prejmejo medalje in praktične nagrade.

 

8. DODATNE INFORMACIJE

-          spletni naslov zveze: www.uszp.si

-          elektronski naslov zveze: info@uszp.si

-          Koordinator in vodja programov medfakultetnih športnih tekmovanj: Marko Juretič, 031 376 726

icon Individualna_prijavnica_za_posamezne_igralce_20132014
icon Obrezec_za_registracijo_ekipe_20132014
icon Razpis_univerzitetnih_ligaških_tekmovanj_20132014
top
bottom
 
apz unic kazin primss uszp kcup ppcenter

ŠOUP, Pristaniška ulica 3, 6000 Koper | T: +386 5 662 62 20, F: +386 5 662 62 36, M: +386 31 452 000 | E: info@soup.si, W: www.soup.si

 
bottom