left shadowright shadowtopShadow
soup logomain image
     
 
month back

JUNIJ 07

month forth
N P T S Č P S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
/ / / / / / /

ŠOUP
Pristaniška ulica 3
6000 Koper

T: +386 5 662 62 20
F: +386 5 662 62 36
M: +386 31 452 000

E: info@soup.si

bottom

AKTUALNO:

Razpis univerzitetnih ligaških tekmovanj na Univerzi na Primorskem

14.10.2015

Univerzitetna športna zveza Primorske objavlja razpis za prijavo v programe univerzitetnih ligaških tekmovanj v sezoni 2015/16, kot sledi:

1. PROGRAM UNIVERZITETNIH LIGAŠKIH TEKMOVANJ

 

1.1. UFL
Univerzitetna futsal liga 2. 11. 2015 - maj 2015
Srednja Tehnična Šola (STŠ), Šmarska cesta 4, 6000 KOPER
Termini se bodo določili na podlagi prijavljenih ekip.
 
1.2. UKL
Univerzitetna košarkarska liga2. 11. 2015 - maj 2015
Srednja Tehnična Šola (STŠ), Šmarska cesta 4, 6000 KOPER
Termini se bodo določili na podlagi prijavljenih ekip.

 

 

1.3. UOL
Univerzitetna odbojkarska liga 2. 11. 2015 - maj 2015
Srednja Tehnična Šola (STŠ), Šmarska cesta 4, 6000 KOPER
Termini se bodo določili na podlagi prijavljenih ekip.

 

 

2. ROK ZA PRIJAVO
Rok za prijavo ekip v UFL, UKL in UOL je sreda, 28. 10. 2015, do 16.00 ure.

 

3. PRIJAVNI POGOJI

 

3.1. Univerzitetna futsal liga (UFL)
- Tekmovanje bo potekamo v kategoriji moški.
- Pravico do udeležbe imajo fakultetne in dijaške ekipe, in sicer neomejeno število ekip v imenu posamezne članice Univerze na Primorskem (UP) oziroma srednje šole. 
- Ekipa mora imeti najmanj pet (5) in največ petnajst (15) članov. Sestavo ekipe tekom leta ni možno spreminjati. Igralec, ki je že nastopal za eno od ekip ne more igrati v drugi ekipi. Vodja ekipe mora registrirati najmanj pet (5) igralcev do dneva uradnega žreba. To je srede, 28. 10. 2015. Igralec, ki je že nastopal za eno od ekip ne more igrati v drugi ekipi.
- Člani ekipe so lahko: študentje in zaposleni na članicah UP, oziroma dijaki in zaposleni na srednji šoli, ki je ekipo prijavila. Izjemoma ima lahko ekipa prijavljenih pet (5) »tujcev«, ki so zaposleni na UP ali srednješolci obalnih občin ali študentje druge članice UP, pri čemer sta lahko v študentski ekipi maksimalno dva študenta druge fakultete UP. 
- Omejitve števila prijav: Do osem (8) prijavljenih ekip ni omejitev. V primeru, da se na tekmovanje prijavi več kot osem (8) ekip, mora biti število sodo in odobreno s strani organizatorja.

 

 

3.2. Univerzitetna košarkarska liga (UKL)
- Tekmovanje bo potekamo v kategoriji moški.
- Pravico do udeležbe imajo fakultetne in dijaške ekipe, in sicer neomejeno število ekip v imenu posamezne članice Univerze na Primorskem (UP) oziroma srednje šole. 
- Ekipa mora imeti najmanj pet (5) in največ petnajst (15) članov. Sestavo ekipe tekom leta ni možno spreminjati. Igralec, ki je že nastopal za eno od ekip ne more igrati v drugi ekipi. Vodja ekipe mora registrirati najmanj pet (5) igralcev do dneva uradnega žreba. To je do srede, 28. 10. 2015. 
- Člani ekipe so lahko: študentje in zaposleni na članicah UP, oziroma dijaki in zaposleni na srednji šoli, ki je ekipo prijavila. Izjemoma ima lahko ekipa prijavljenih pet (5) »tujcev«, ki so zaposleni na UP ali srednješolci obalnih občin ali študentje druge članice UP, pri čemer sta lahko v študentski ekipi maksimalno dva študenta druge fakultete UP. 
- Omejitve števila prijav: Do osem (8) prijavljenih ekip ni omejitev. V primeru, da se na tekmovanje prijavi več kot osem (8) ekip, mora biti število sodo in odobreno s strani organizatorja.

 

 

3.3. Univerzitetna odbojkarska liga (UOL)
- Tekmovanje bo potekamo v eni mešani kategoriji za moške in ženske.
- Pravico do udeležbe imajo fakultetne in dijaške ekipe, in sicer neomejeno število ekip v imenu posamezne članice Univerze na Primorskem (UP) oziroma srednje šole. 
- Ekipa mora imeti najmanj šest (6) in največ petnajst (15) članov. Sestavo ekipe tekom leta ni možno spreminjati. Igralec, ki je že nastopal za eno od ekip ne more igrati v drugi ekipi. Vodja ekipe mora registrirati najmanj šest (6) igralcev do dneva uradnega žreba. To je do srede, 28. 10. 2015. Ekipo sestavljajo tako moški kot ženske, vendar so lahko hkrati na igrišču maksimalno trije (3) moški. Število žensk na igrišču ni omejeno. 
- Člani ekipe so lahko: študentje in zaposleni na članicah UP, oziroma dijaki in zaposleni na srednji šoli, ki je ekipo prijavila. Izjemoma ima lahko ekipa prijavljenih pet (5) »tujcev«, ki so zaposleni na UP ali srednješolci obalnih občin ali študentje druge članice UP, pri čemer sta lahko v študentski ekipi maksimalno dva študenta druge fakultete UP. 
- Omejitve števila prijav: Do osem (8) prijavljenih ekip ni omejitev. V primeru, da se na tekmovanje prijavi več kot osem (8) ekip, mora biti število sodo in odobreno s strani organizatorja.

 

 

4. NAČIN PRIJAVE
- Način prijave ekipe: Prijave morajo biti oddane na predpisani prijavnici, ki je sestavni del tega razpisa (ekipna prijavnica). Prijavnica mora biti izpolnjena v skladu z navodili zveze. Prijava je popolna, če je prijavnica izpolnjena v celoti. 
- Način prijave članov: Poleg oddane ekipne prijavnice, mora vodja ekipe predložiti seznam igralcev s pripadajočo poimensko prijavnico, najkasneje na dan izvedbe žreba (28. 10. 2015 do 16.00 ure) oziroma na dan registracije dodatnega igralca. 
- Plačila kotizacije: 
UFL- Univerzitetna futsal liga: 150 €/ekipo,
UKL - Univerzitetna košarkarska liga: 150 €/ekipo,
UOL - Univerzitetna odbojkarska liga: 150 €/ekipo,
- Rok plačila kotizacije: Kotizacijo mora biti poravnana najkasneje do 30.11.2015. (Nasvet: Študentski sveti naj v primeru plačila z njihove strani to upoštevajo tudi pri proračunu za naslednje študijsko leto.)

 

 

 


5. PRAVILA TEKMOVANJA
Za vsako razpisano tekmovanje bodo objavljena pravila in tekmovalni sitem. Tekmovalni sistem bo odvisen od končnega števila prijavljenih ekip oziroma posameznikov v posamezno tekmovanje. Prijavljene ekipe so dolžne spoštovati pravila tekmovanja. UŠZP si pridržuje pravico do sprememb pri izvedbi tekmovanj zaradi objektivnih okoliščin in/ali višje sile.

 

 

6. NAPREDOVANJE
- Prijavljene ekipe v UFL, UKL in UOL se borijo za naslov prvaka Univerze na Primorskem v posamezni športni panogi oziroma kategoriji za študijsko leto 2015/16.
- Najboljši posamezniki bodo lahko sodelovali v univerzitetnih športnih reprezentancah, ki bodo zastopale UP na državnih in evropskih univerzitetnih prvenstvih. O uvrstitvi v univerzitetno športno reprezentanco odloča selektor izbrane reprezentance.

 

 

7. NAGRADE IN UGODNOSTI
- Ekipe uvrščene od 1. do 3. mesta v vseh tekmovanjih prejmejo pokal.
- Aktivni člani ekip oziroma posamezniki uvrščenih od 1. do 3. mesta v vseh tekmovanjih prejmejo medalje in praktične nagrade.

 

 

8. DODATNE INFORMACIJE
- spletni naslov zveze: www.uszp.si
- elektronski naslov zveze: info@uszp.si
- Koordinator in vodja programov medfakultetnih športnih tekmovanj: Marko Juretič, 031 376 726.

 

icon Posamična_prijavnica_liga_2015_2016 (izpolni vsak igralec)
icon Ekipna_prijavnica_liga_2015_2016 (izpolni vodja ekipe)
icon Razpis_univerzitetnih_ligaskih_tekmovanj_2015_2016
top
bottom
 
apz unic kazin primss uszp kcup ppcenter

ŠOUP, Pristaniška ulica 3, 6000 Koper | T: +386 5 662 62 20, F: +386 5 662 62 36, M: +386 31 452 000 | E: info@soup.si, W: www.soup.si

 
bottom