left shadowright shadowtopShadow
soup logomain image
     
 
month back

JUNIJ 07

month forth
N P T S Č P S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
/ / / / / / /

ŠOUP
Pristaniška ulica 3
6000 Koper

T: +386 5 662 62 20
F: +386 5 662 62 36
M: +386 31 452 000

E: info@soup.si

bottom

AKTUALNO:

Predlaganje kandidatov – študentov za dodelitev Zoisove štipendije v študijskem letu 2006/2007

25.07.2006

S tem dopisom vas seznanjamo z možnostjo predlaganja kandidatov – študentov za dodelitev Zoisove štipendije v študijskem letu 2006/2007. razpis za Zoisove štipendije, v katerem so podrobneje navedeni pogoji za dodelitev Zoisove štipendije, je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 67-68/06 z dne 30.6.2006, objavljen pa je bil tudi na spletni strani zavoda RS za zaposlovanje www.ess.gov.si v rubriki Aktualno.
Za dodelitev Zoisove štipendije so lahko predlagani tudi študentje višjih strokovnih šol ter študentje visokošolskih zavodov, če:

  • so dosegli najmanj povprečno oceno 8,0 v preteklem študijskem letu,
  • izkazujejo intelektualno ali umetniško nadarjenost,
  • so dosegljivi javno priznan uspeh ali izjemni dosežek v zadnjih dveh študijskih letih.

Za javno priznani uspeh oziroma izjemni dosežek velja:
  • nagrajeno umetniško ali znanstveno-raziskovalno delo ali nagrajena diplomska naloga v državni konkurenci;
  • objava individualne znanstveno-raziskovalne naloge v priznani strokovni reviji ali strokovnem zborniku in priložena pozitivna recenzija naloge;
  • v strokovni reviji objavljena pozitivna recenzija o kandidatovih umetniških ali znanstveno-raziskovalnih prispevkih.

Predlog za dodelitev Zoisove štipendije, ob pisnem soglasju kandidata, poda predstojnik visokošolskega izobraževalnega zavoda na predpisanem obrazcu (VIS – Zois) skupaj z nujnimi prilogami:
  • priporočili dveh profesorjev s podrobnim opisom uspehov kandidata v visokem izobraževanju, izrazitih sposobnostih in drugih značilnostih kandidata, fotokopije dokazil o priznanjih in dosežkih v času študija, opis in strokovno ovrednotenje javno priznanega izjemnega dosežka v stroki ali v posamezni umetniški disciplini, potrdilo o opravljenih izpitih med študijem.

Zoisovo štipendijo lahko dobijo študenti tudi za redni podiplomski študij (najdalj za dve leti).
Predloge za dodelitev Zoisove štipendije skupaj z vsemi zahtevami predlogami predlagatelji pošljejo priporočeno na naslov urada za delo Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, kjer imajo predlagani kandidati svoje stalno prebivališče. V kolikor izpolnjujejo navedene pogoje bodo predlagani kandidati individualno obravnavani v skladu z 21. členom Pravilnika o štipendiranju.
Kandidat, ki izpolnjuje navedene pogoje, lahko uveljavi pravico do Zoisove štipendije tudi za izobraževanje oziroma izpopolnjevanje v tujini, če:
  • v Republiki Sloveniji ni ustrezne smeri in stopnje oziroma programa izobraževanja ali izpopolnjevanja, ali
  • je zaradi tuje šole oziroma strokovnjaka, pri katerem poteka izobraževanje oziroma izpopolnjevanje, mogoče pričakovati vrhunsko izobrazbo oziroma usposobljenost kandidata, ali
  • poteka izobraževanje oziroma izpopolnjevanje v tujini v okviru mednarodne izmenjave skladno z mednarodno pogodbo.

Utemeljenemu predlogu za dodelitev Zoisove štipendije za izobraževanje oziroma izpopolnjevanje v tujini morajo biti poleg zgoraj navedenih dokazil priloženi tudi podatki o stroških izobraževanja na izobraževalni ustanovi v tujini in drugih stroških izobraževanja v tujini ter podatki o virih vseh potrebnih sredstev za izobraževanje oziroma izpopolnjevanje v tujini, ter predvideni čas trajanja izobraževanja v tujini.
Če je kandidat napoten na izobraževanje oziroma izpopolnjevanje v tujini v okviru mednarodne izmenjave skladno z mednarodno pogodbo, lahko predlagatelj poda predlog za dodelitev Zoisove štipendije v enkratnem znesku.
Rok za dostavo predlogov je za študente do 4. oktobra 2006.
Prenesi obrazec.

top
bottom
 
apz unic kazin primss uszp kcup ppcenter

ŠOUP, Pristaniška ulica 3, 6000 Koper | T: +386 5 662 62 20, F: +386 5 662 62 36, M: +386 31 452 000 | E: info@soup.si, W: www.soup.si

 
bottom