left shadowright shadowtopShadow
soup logomain image
     
 
month back

MAJ 07

month forth
N P T S Č P S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
/ / / / / / /

ŠOUP
Pristaniška ulica 3
6000 Koper

T: +386 5 662 62 20
F: +386 5 662 62 36
M: +386 31 452 000

E: info@soup.si

bottom

AKTUALNO:

PRIMSSov pravni dan

18.01.2007

PRIMSS oz. Primorsko svetovalno središče ki deluje kot organizacijska enota Študentske organizacije Univerze na Primorskem (ŠOUP) pripravlja PRIMSS-ov pravni dan, ki bo v torek, 23. 1. 2007, ob 16.00 uri v prostorih Študentske organizacije Univerze na Primorskem, na Pristaniški ulici 3 v Kopru.
Področje delovanja, ki ga želimo Vam podrobneje predstaviti, je področje pravne pomoči, ki obsega:
- mediacijo,
- pravno pomoč študenta pravnika in
- prvi brezplačni pravni nasvet.
 

MEDIACIJA je izvensodni postopek, v katerem usposobljen strokovnjak – mediator -, kot nevtralna oseba strankam v sporu na neformalen način pomaga najti za obe strani sprejemljivo rešitev. Mediacija je primerna za raznovrstne spore (delovne, družinske, mejne, šolske, gospodarske,...). Kakor v ostalih državah EU in ZDA, se tudi pri nas mediacija uveljavlja kot alternativa dolgim in dragim sodnim postopkom. Stranke k mediaciji pristopijo prostovoljno, z namenom rešiti nastali spor, pri tem pa se nikogar od udeleženih ne obravnava kot zmagovalca ali poraženca. Tudi pravila v mediaciji - za razliko od pravnih postopkov - niso toga; strankam mediator v sproščenem ambientu pomaga najti rešitev. Prav zaradi prostovoljnosti odločitve ter fleksibilnosti pri iskanju rešitve so rezultati v mediaciji izjemni: večina mediacijskih postopkov se namreč zaključi s sporazumom. Hkrati mediacijski postopek pomeni varčevalni ukrep z vidika časa in financ.

NASVET ŠTUDENTA PRAVNIKA
Velikega števila pravnih razmerij v katerih se nahajamo, se v večini sploh ne zavedamo. Po pričetku veljave zakona pa nihče ne ugotavlja ali smo posamezniki z zakonom resnično seznanjeni. Takšna opravila postanejo skrb posameznika, saj nas veže pravilo ignorantia iuris nocet (nepoznavanje prava škoduje), ki predpostavlja, da so zakoni znani vsem. Vendar pa so nekatere raziskave pokazale, da v Sloveniji več kot 73% ljudi ne pozna nobenega zakona ne po imenu ne po naslovu. Da bi lahko državljanom ponudili boljši vpogled v predpise, na PRIMSS-u omogočamo brezplačne pravne nasvete študenta-pravnika in osnovne usmeritve različnih pravnih področij: študentske zadeve, štipendije in štipendiranje, svetovanje pri stvarnopravnih vprašanjih, statusnopravna vprašanja, varstvo potrošnikov, družinskopravne zadeve, dedovanje, prekrški, informacije javnega značaja ter pravice in obveznosti državljanov v razmerju do organov javne oblasti, svetovanje pri kazenskopravnih zadevah, zaposlovanje, zaposlovanje tujcev, pravice iz delovnih razmerij, drugo.

PRVI BREZPLAČNI PRAVNI NASVET
Izvajanje brezplačne pravne pomoči pomeni uresničevanje pravice do sodnega varstva. Upoštevaje socialni položaj oseb, ki si takega varstva ne morejo privoščiti, ne da bi s tem ogrozile preživljanje sebe in družine, država po načelu enakopravnosti zagotavlja uresničevanje pravice sodnega varstva. Za uresničevanje načela enake dostopnosti do sodnega varstva država v proračunu zagotovi sredstva, s katerimi plačuje storitve izvajanja brezplačne pravne pomoči pooblaščenim osebam. Brezplačno pravno pomoč izvajajo osebe (fizične ali pravne), ki so zato pooblaščene v skladu z zakonom. Zakon o brezplačni pravni pomoči tako določa upravičence za brezplačno pravno pomoč, pogoje za dodelitev brezplačne pravne pomoči (v glavnem se pri tem upošteva finančni položaj prosilca) ter postopek podelitve prvega pravnega nasveta (kratek nasvet o pravnem položaju in pravnih možnostih prosilca v določeni zadevi).

Vabljeni!

top
bottom
 
apz unic kazin primss uszp kcup ppcenter

ŠOUP, Pristaniška ulica 3, 6000 Koper | T: +386 5 662 62 20, F: +386 5 662 62 36, M: +386 31 452 000 | E: info@soup.si, W: www.soup.si

 
bottom