left shadowright shadowtopShadow
soup logomain image
     
 
month back

MAJ 07

month forth
N P T S Č P S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
/ / / / / / /

ŠOUP
Pristaniška ulica 3
6000 Koper

T: +386 5 662 62 20
F: +386 5 662 62 36
M: +386 31 452 000

E: info@soup.si

bottom

AKTUALNO:

Štipendije češke vlade

15.03.2007

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo objavlja ponudbo češke vlade za 40 mesečnih štipendij v študijskem letu 2007/2008. Štipendije so namenjene za krajše izmenjave na dodiplomskem in podiplomskem študiju in se ne dodeljujejo za redno obliko študija. 20 mesečnih štipendij je namenjenih za dodiplomske in podiplomske študente češkega jezika na Univerzi v Ljubljani, 20 mesečnih štipendij pa kandidatom na podiplomskem izpopolnjevanju na ostalih področjih. Štipendija se načeloma lahko dodeli v trajanju od 2-10 mesecev (odvisno od števila prijavljenih kandidatov in njihovih želja), v izjemnih primerih, predvsem na podiplomskem izpopolnjevanju, tudi za 1 mesec.

Osnovni predpisani pogoji so na spletni strani: http://wwwmsmt.cz./international-cooperation-1/scolarships-for-the-academic-year-2007-2008.
Prijava mora vsebovati izpolnjen obrazec Češke republike z vsemi zahtevanimi prilogami, in sicer 1 original in 2 fotokopiji celotne prijave. Obrazec je na voljo na naslovu http://www.mvzt.gov.si/fileadmin/mvzt.gov.si/pageuploads/doc/documenti_visokosolstvo/mednarodno/CE_-_aplication.doc, celotno besedilo razpisa pa na http://www.mvzt.gov.si/fileadmin/mvzt.gov.si/pageuploads/doc/documenti_visokosolstvo/mednarodno/CE_-_razpis.doc.

Popolne vloge morajo prispeti na Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo v zaprti ovojnici s pripisom Štipendije češke vlade 2007/08 najkasneje do 20. marca 2007. Naslov za pošiljanje vlog: MVZT, Štipendije češke vlade 2007/08, Trg OF 13, 1000 Ljubljana.

top
bottom
 
apz unic kazin primss uszp kcup ppcenter

ŠOUP, Pristaniška ulica 3, 6000 Koper | T: +386 5 662 62 20, F: +386 5 662 62 36, M: +386 31 452 000 | E: info@soup.si, W: www.soup.si

 
bottom