left shadowright shadowtopShadow
soup logomain image
     
 
month back

JUNIJ 07

month forth
N P T S Č P S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
/ / / / / / /

ŠOUP
Pristaniška ulica 3
6000 Koper

T: +386 5 662 62 20
F: +386 5 662 62 36
M: +386 31 452 000

E: info@soup.si

bottom

AKTUALNO:

Razpis za oblikovalce

05.04.2007

ŠTUDENTSKA ORGANIZACIJA UNIVERZE NA PRIMORSKEM OBJAVLJA JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO ŠTUDENTOV-OBLIKOVALCEV ZA DELOVANJE PROJEKTNE ŠTUDENTSKE OBLIKOVALSKE SKUPINE

1. Ime in sedež naročnika
Študentska organizacija Univerze na Primorskem, Pristaniška ulica 3, 6000 Koper.

2. Predmet razpisa
Predmet razpisa je izbira študentov-oblikovalcev za delovanje stalne projektne študentske oblikovalske skupine, ki bo pokrivala potrebe Študentske organizacije Univerze na Primorskem in zunanje partnerje na področju oblikovalske dejavnosti, predvsem na naslednjih oblikovalskih področjih:
- plakati, zloženke, predstavitve, zgibanke, vabila, brošure ipd.;
- logotipi, znaki, dodatki;

Cilj razpisa je razširiti skupino oblikovalcev, ki bo lahko kontinuirano izvajala oblikovalsko dejavnost, pri tem sledila aktualnim in naprednim oblikovalskim trendom ter po potrebi postavljala sveža merila oblikovanja.

3. Nudimo
Nudimo sodelovanje in vklop v ambiciozen in kreativen študentski team.
Skupini oblikovalcev bo skozi sodelovanje pri projektih omogočena materialna in strokovna podpora, predvsem pa jim bo ponujen medij, kjer bodo lahko aktivno udejstvovali svoje ideje in pridobljeno teoretično znanje ter si s praktičnim delom pridobili odlične reference za nadaljnjo poklicno pot.

4. Pogoji
Od bodočih sodelavcev pričakujemo:
- da imajo status študenta,
- obvladovanje osnovnih oblikovalskih veščin,
- obvladovanje programov programskega paketa Adobe,
- resnost, zanesljivost in pripravljenost na teamsko delo;
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati študentke in študenti akademij ali fakultet z usmeritvijo iz tega področja in tisti z izkušnjami na področju oblikovanja iz oblikovalskih področij, opredeljenih v 2. točki razpisa. Prednost bodo imeli tudi študenti nižjih letnikov.

5. Način prijave
Vloga mora vsebovati osebne in kontaktne podatke prijavitelja (ime in priimek, datum rojstva, naslov stalnega prebivališča, visokošolska ustanova, smer in letnik študija, telefonska številka in elektronski naslov) ter podatke o morebitnih izkušnjah, drugih usposabljanjih in referencah iz oblikovalskih področij (portfolio), opredeljenih v 2. točki razpisa.
Prijavitelj mora vlogo v zaprti kuverti poslati na naslov: Študentska organizacija Univerze na Primorskem, Pristaniška ulica 3, 6000 Koper.
Prednostno bodo obravnavane vloge, ki bodo prispele prej.

6. Strokovna komisija
Postopek javnega razpisa vodi strokovna komisija, ki jo imenuje vodja skupine za medije. Imenovana komisija oceni vloge, pozove kandidate na pogovor in pripravi predlog prednostnih kandidatov, ki ga predloži v odločanje vodji skupine za medije.

7. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku 30 dni od datuma, ko bo Študentska organizacija Univerze na Primorskem vlogo sprejela.

8. Dodatne informacije
Dodatne informacije o razpisu lahko zainteresirani dobijo preko elektronskega naslova mitja@soup.si.
 

Koper, 4. 4. 2007

top
bottom
 
apz unic kazin primss uszp kcup ppcenter

ŠOUP, Pristaniška ulica 3, 6000 Koper | T: +386 5 662 62 20, F: +386 5 662 62 36, M: +386 31 452 000 | E: info@soup.si, W: www.soup.si

 
bottom