left shadowright shadowtopShadow
soup logomain image
     
 
month back

MAJ 07

month forth
N P T S Č P S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
/ / / / / / /

ŠOUP
Pristaniška ulica 3
6000 Koper

T: +386 5 662 62 20
F: +386 5 662 62 36
M: +386 31 452 000

E: info@soup.si

bottom

AKTUALNO:

Razpisi aktualnih štipendij

25.09.2007

Aktualne štipendije

Razpis za štipendije francoske vlade za leto 2008
Francosko veleposlaništvo podeljuje štipendije slovenskim podiplomskim študentom in aktivnim raziskovalcem študijske štipendije (namenjene študentom, ki so vpisani na doktorski ali magistrski študij in želijo del svojega študija opraviti v Franciji. Trajanje: 1 do 3 meseci), štipendije za raziskovalno delo (namenjene raziskovalcem, ki bi želeli opraviti raziskovalno delo v francoskem laboratoriju. Kontakti med laboratorijema morajo biti že vzpostavljeni. Trajanje: 1 do 3 meseci).
Pogoji za pridobitev zgoraj navedenih štipendij: podiplomski študenti in raziskovalci, mlajši od 40 let, ter slovensko državljanstvo. Štipendije za doktorat z deljenim mentorstvom (»co-tutelle de these«) so namenjene študentom, ki so vpisali doktorat na slovenski in francoski univerzi. Študentu omogoča opravljati raziskave izmenoma v Franciji in Sloveniji (če obstaja konvencija med obema ustanovama). Štipendija je dodeljena za dobo 3 let, in sicer za 3 mesece vsako leto.
Pogoji za pridobitev zgoraj navedene štipendije: podiplomski študenti in raziskovalci, mlajši od 35 let, ter slovensko državljanstvo. Dodatne informacije in obrazci so na voljo na spletni strani www.institutfrance.si. Rok za oddajo vlog je 9. november 2007.
Vloge pošljite na naslov: Francosko veleposlaništvo v Sloveniji, Ataše za znanost in tehnologijo, Breg 12, 1000 Ljubljana
Kontaktni podatki: e-mail: science@institutfrance,si; tel: 01 2000 532.

Razpis štipendij v Trstu za mlade raziskovalce
Univerza v Trstu v okviru delovne skupine Alpe-Adria razpisuje dve raziskovalni štipendiji za obdobje največ 5 mesecev. Štipendiji sta namenjeni mladim raziskovalcem alpsko-jadranskega območja., izvzemajoč državljane Italije. Višina ene štipendije znaša 5000€. Prijavijo se lahko projekti, ki se vsebinsko ukvarjajo s problemi, relevantnimi za omenjeno območje.
Rok za prijavo je 30. september 2007.
Več informacij je na voljo na spletni strani http://www.univ.trieste.it/~relint/en/other/?file=alpeadria.html.
Kontaktni podatki: e-mail:gviezzoli@amm.units.it; tel.: +39 040 5583042 / 3465.

Štipendije za znanstveno delo na Berkeley University of California
University of California, Berkeley v študijskem letu 2008/2009 razpisuje štipendije za podoktorsko raziskovanje. Prednost imajo kandidati, ki želijo raziskovati na področju politične ekonomije oz. ekonomije naravnih virov.
Rok prijave je 10. december 2007.
Za več informacij si oglejte njihovo spletno stran http://research.chance.berkeley.edu/ciriacy/.

Štipendije za študij na milanski univerzi v študijskem letu 2007/2008
Milanska univerza Universita Cattolica del Sacro Cuore in gospodarska zbornica Camera di Commercio de Milano razpisuje 20 štipendij za podiplomski študij v študijskem letu 2007/06, namenjenih kandidatom, ki prihajajo iz Vzhodne Evrope, območja Sredozemlja, Latinske Amerike in Azije.
Prijavnice za ostalo dokumentacijo je potrebno poslati do 30. septembra oz. 30. novembra 2007.
Za več informacij se obrnite na njihovo spletno stran http://www3.uniccatt.it/pls/unicatt/consultazione.mostra_pagina?id_pagina=14803&id_lingua=4 oz. jim pišite na swoprogram@unicatt.it.

top
bottom
 
apz unic kazin primss uszp kcup ppcenter

ŠOUP, Pristaniška ulica 3, 6000 Koper | T: +386 5 662 62 20, F: +386 5 662 62 36, M: +386 31 452 000 | E: info@soup.si, W: www.soup.si

 
bottom