left shadowright shadowtopShadow
soup logomain image
     
 
top

Predstavitev

Dejavnosti

Financiranje

Organizacijska struktura

Volitve

Kontakti

Temeljni akti

Kolofon

bottom

ŠOUP DANES:

Predstavitev

 

Študentska organizacija Univerze na Primorskem (ŠOUP) je skupnost študentov Univerze na Primorskem. Kot najmlajša študentska organizacija je bila ustanovljena takoj po ustanovitvi tretje slovenske univerze marca 2003, na začetku leta 2004 pa je dosegla priznanje s strani Študentske organizacije Slovenije (ŠOS). Študentska organizacija Univerze na Primorskem zastopa interese študentov in mladih ter se zavzema za njihovo uresničevanje, tako da:

 

 • sprejema, organizira in izvaja programe interesnih dejavnosti študentov na področju kulture, izobraževanja, športa in drugih področjih interesnega delovanja študentov;
 • sprejema, organizira in izvaja programe, ki vplivajo na socialni in ekonomski položaj študentov;
 • zagotavlja pogoje za delovanje in razvoj interesnih oblik združevanja študentov;
 • zagotavlja sodelovanje študentov pri upravljanju lokalnih zadev, ki jih lokalna skupnost ali širša
 • samoupravna lokalna skupnost ureja samostojno, na področjih, ki vplivajo na življenje in delo študentov;
 • zagotavlja vpliv in sodelovanje študentov pri upravljanju javnih zadev in pri delu državnih organov;
 • ustvarja pogoje za čim učinkovitejše delovanje študentov v organih upravljanja univerze, njihovih delovnih telesih in v organih drugih skupnosti in organizacij, kjer imajo študentje svoje predstavnike;
 • izvoli predstavnike študentov, ki sodelujejo pri delu visokošolskega zavoda;
 • opozarja javnost na probleme na področju izobraževanja, ekonomskega in socialnega položaja študentov in sodeluje pri njihovem reševanju;
 • pridobiva ugodnosti in opravlja storitve za študente ter v okviru svojih možnosti ustvarja pogoje za delovanje študentov na vseh področjih, razen delovanja v političnih strankah in verskih organizacijah;
 • aktivno sodeluje pri integracijah in tokovih v mednarodnem prostoru in
 • opravlja gospodarske in druge dejavnosti v skladu s predpisi, ki urejajo opravljanje teh dejavnosti.

top
bottom
 
apz unic kazin primss uszp kcup ppcenter

ŠOUP, Pristaniška ulica 3, 6000 Koper | T: +386 5 662 62 20, F: +386 5 662 62 36, M: +386 31 452 000 | E: info@soup.si, W: www.soup.si

 
bottom